^ Back to Top
facebook
Slovenský betlehem
Pozícia:
+49° 2' 40.54", +18° 38' 5.40"
Adresa:
Rajecká Lesná
Žilina
01315
Slovensko
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Doplnkové informácie:
Milodar pre SLOVENSKÝ BETLEHEM Rajecká Lesná
 
Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto,
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
 
QR